LOV I RIBOLOV

Lovište u opštini Vrbas je ravničarskog tipa sa velikim površinama pod žitima, prošarane velikim brojem malih remiza. Lovištem gazduju dva udruženja ,,Vrbas 2018’’ i ,,Jegrička’’ koje je sačinjeno od 5 lovačkih društava.

U lovištu funkcionišu sledeći lovni objekti: stabilne čeke, hranilišta za srne, fazane i poljske jarebice, solišta, pojilišta i prihvatilišta za fazane. Udruženja poseduju lovačke domove i lovačku kuću. U sklopu lovišta nalaze se i dva veća kanala što omogućava pojavu i boravak barske i vodene divljači. Stalno gajene vrste divljači su: srna, zec,fazan i poljska jarebica. Za lovni turizam najznačajniji su letnji lov na prepelice , grlice i gugutke, a zimski lov na divlje patke-gluvare i divlje patke-lisaste. Nudimo Vam jesenji lov u kome možete da lovite zeca i fazana u istom izlasku u lov, kao i hajku na šakala i lisicu.

Centralno mesto u Vrbaškoj opštini kada govorimo o ribolovu zauzima kanal DTD koji kroz opštinu Vrbas protiče u dužini od 39km. Obala je uređena i pristupačna ribolovcima, a lokacije koje se izdvajaju od strane ribolovaca su:Šlajs u Vrbasu i Kucuri, triangl u Savinom selu i deonica kanala od Savinog sela do Ruskog krstura. Pored kanala DTD u opštini Vrbas peca se još na Zmajevačkim jezerima i reci Jegrički.
Na teritoriji opštine Vrbas peca se: som, šaran, smuđ, štuka,amur,tolstolobik,bela riba…

Lovačkо udruženje ‘’Vrbas 2018’’
tel:065/27 54 423

Lovačko udruženje ,,Jegrička ‘’
tel:064/88 55 955

USR ,,Bas’’ Vrbas
tel: 062/677 781

USR ,,Šaran’’ Savino selo
tel:060/66 92 589

USR ,,Jegrička’’ Zmajevo
tel: 064/20 54 241