Конкурс за избор сувенира општине Врбас

Конкурс за избор сувенира општине Врбас

Туристичка организација општине Врбас

расписује

КОНКУРС ЗА ИЗБОР СУВЕНИРА ОПШТИНЕ ВРБАС

од 12. фебруара до 20. августа 2024. године

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА

Предмет Конкурса представљају туристички сувенири општине Врбас, у циљу промоције, побољшања понуде и квалитета сувенирске понуде Врбаса. Туристички сувенири општине Врбас треба да представља производ прилагођен масовној производњи, намењен туристичкој промоцији општине Врбас. Предметни сувенир треба да буде лако препознатљив, да представља одраз традиције, културне, историјске и материјалне баштине општине Врбас. Сувенир може имати и употребну вредност, односно да у границама доброг укуса буде стилизован као предмет са одређеном употребном вредношћу.

Сувенири могу бити разноврсни украсни и употребни предмети од разноврсних материјала (керамика, платно, метал и др.). Сувенир или колекција / сет сувенира треба да одражава препознатљиве мотиве општине Врбас, попут објеката, артефаката и локалитета културно-историјског наслеђа, религијског наслеђа, градитељског наслеђа, споменичког наслеђа, индустријског наслеђа, природни ресурси општине Врбас, као и значајних манифестација или догађаја везаних за општину Врбас.

 

УСЛОВИ КОНКУРСА

Право учешћа на Конкурсу имају сва заинтересована правна лица са седиштем на територији Републике Србије, и сва физичка лица држављани Републике Србије, осим чланова комисије за избор сувенира, која испуне услове наведене у овом Конкурсу.

Своје радове – који подразумева идејно решење и узорак сувенира – учесници Конкурса могу доставити лично сваког радог дана у периоду од 8:00 до 14:00 часова, или путем препоручене поштанске пошиљке на адресу:

Туристичка организација општине Врбас

Маршала Тита 89, 21460 Врбас

са назнаком „Конкурс за избор сувенира општине Врбас“. 

У прилогу пошиљке мора да се достави попуњен образац пријаве која садржи: име и презиме аутора, назив сувенира, адреса становања, занимање, контакт телефон и е-маил адреса; као и посебну изјаву о ауторству под правном одговорношћу да је рад његово ауторско дело, те да у случају да исто буде изабрано као сувенир, ауторска права на исто, односно право на комерцијално искоришћавање истог, уступа Турстичкој организацији општине Врбас. Учесници Конкурса треба да доставе и текстуални опис сувенира: димензије, боје, квалитет материјала са освртом на врсту материјала (керамика, дрво, стакло, камен, метал, текстил, и др.), као и начин израде сувенира. Образац пријаве и  изјаву о ауторству можете преузети путем линка или на дну странице, на нашем сајту www.turizamvrbas.com

Уколико учесник Конкурса располаже и капацитетима за масовну производњу сувенира којим је конкурисао, потребно је доставити и опис процеса даље израде сувенира, јединичну произвођачку цену сувенира за одређену количину сувенира (нпр до 100 ком ______цена, од 100 до 300 ком ______цена, и сл.)

Сваки учесник може конкурисати са више радова.

 

НАГРАДЕ

На Конкурсу ће бити додељене три награде у вредности:

Прва награда:  36.000,00 динара

Друга награда:  24.000,00 динара

Трећа награда: 12.000,00 динара

Са ауторима награђених радова Туристичка организација општине Врбас потписаће уговоре о откупу и евентуалној даљој комерцијалној дистрибуцији изабраних сувенира. Исплатом награда ауторима, ауторска права прелазе на Туристичку организацију општине Врбас.

Награђени и откупљени сувенири дистрибуираће се преко Туристичке организације општине Врбас, као и од стране сувенирница и продавница које Туристичка организација општине Врбас одобри као адекватна продајна места.

Ако конкурсна комисија одлучи да ниједан од приспелих предлога не задовољава критеријуме конкурса, задржава право да не изаберу ни једно решење.

Награђени сувенири биће презентовани на изложби у Ликовној галерији Културног центра од 16. до 20. септембра 2024. године.

 

РОК ЗА КОНКУРИСАЊЕ И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ

Конкурс траје од 12. фебруара до 20. августа 2024. године.

Радови по овом Конкурсу, доносе се лично или путем препоручене поштанске пошиљке, најкасније до 20. августа 2024. године до 14 часова на наведеној адреси.

Одлуку о избору туристичких сувенира, комисија за избор сувенира донеће најкасније у року од 15 дана од истека рока за подношење радова.

Учесници Конкурса чији радови буду изабрани за туристички сувенир биће обавештени о резултатима по овом Конкурсу, а резултати конкурса биће објављени на сајту и друштвеним мрежама Туристичке организације.

Аутори чији радови не буду изабрани дужни су да у року од 8 дана од коначних резултата Конкурса, лично преузму своје узорке и идејна решења која су доставили.

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР СУВЕНИРА

Поступак избора туристичких сувенира обавља Комисија за избор туристичких сувенира, састављена од стручних лица из области уметности, дизајна, туризма, етнологије, менаџмента и локалне самоуправе.

За сва евентуална питања или појашњења у вези Конкурса, заинтересовани се могу обратити Туристичкој организацији општине Врбас путем електронске поште, на адресу info@turizamvrbas.com, са назнаком „Конкурс за сувенире“.

Текст Конкурса биће објављен на интернет страницама Туристичке организације општине Врбас: www.turizamvrbas.com

 

Текст конкурса у пдф

Обрасци

Образац пријаве

Изјава о ауторству