Sajam Turizma Novi Sad 2018 Lorist

Sajam Turizma Novi Sad 2018 Lorist

Turistička organizacija opštine Vrbas je i ove godine uzela učešće na 51. Međunarodni sajam tu lova i ribolova Lorist, koji se ove godine održao od 3. do 7. oktobra u Novom Sadu. U okviru ovog Međunarodnog sajma od 4. do 7. oktobra održan je Sajam turizma, sajam ekologije i sajam sporta.

Okosnica Međunarodnog sajma turizma je Dunavski region koji karakteriše širok spektar kompleksnog i raznolikog istorijskog nasleđa, kultura, religija, tržišta, zajednica i država, što je motivisalo opredeljenje da upravo on bude geografski, ali i kontekstualni okvir za razvoj grupe sajmova LORIST.  Koncepcijski je redefinisan u Sajam receptivnog turizma u čijem centru je turista za kojeg se kreira ponuda zasnovana na savremenim motivima, očekivanjima i iskustvima. Učesnici na Sajmu su svi koji rade u turizmu i za turizam, a na Sajmu u Novom Sadu prioritetno se afirmišu:

• Zdravstveni turizam / spa i velnes
• Turizam regija, gradova i opština
• Gastro i etno turizam
• Ruralni turizam
• Nautički turizam
• Planinski turizam
• Tematske rute
• MICE turizam
• Turizam specijalnih interesovanja
Posebno mesto, kao učesnici, imaju i svi koji rade u funkciji turizma:
• Turoperateri, agencije
• Obrazovne institucije
• Učesnici u HORECA lancu
• Turistički mediji i blogeri
• Transportne kompanije

Turistička organizacija opštine Vrbas predstavila se na 51. Međunarodnom sajmu turizma, u Novom Sadu. I ove godine TOOV prezentovala je turističke, privredne, kulturne i sportske potencijale naše opštine. Akcenat je stavljeni na promovisanje posebnih oblika turizma, kao što su sportski turizam, lov i ribolov, kongresni, manifestacioni i tranzitni budući da se radi o oblicima turizma koji čine opštinu Vrbas atraktivnom za potencijalne turiste. Cilj TOOV na ovogodišnjem sajmu turizma u Novom Sadu bio je da pored promovisanja ostvari značajne kontakte sa brojnim turističkim agencijama kako bi u svoju ponudu uvrste opštinu Vrbas kao turističku destinaciju. Nastup na Novosadskom sajmu bio je izuzetno značajan za TOOV, budući da su ostvareni brojni kontakti i dogovoreni raznovrsni oblici saradnje sa turističkim organizacijama gradova i opština širom Srbije, ali i regiona.