ВАТРОГАСНИ ТОРАЊ

Зграда Ватрогасног дома са торњем изграђена је 1937. године, а освештана је и почела са радом тек две године касније. Изградњи ватрогасног дома са торњем предходило је оснивање Добровољних ватрогасних друштава 1904. године у Новом Врбасу и 1906. године у Старом Врбасу.

Пројакат за изградњу ватрогасног дома израдио је инжењер Хенрих Вебер. Цигла је поручена из циглана Јакоба Гебела и Илије Милованчева из Врбаса. Фасадна цигла прибављена је из Бачке Тополе од Имреа Бодрога. Зидарске послове поверене су Фридриху Лоренцу из Новог Врбаса, тесарске радове Јакову Кирсту из Новог Врбаса. У темеље ватрогасног дома уграђен је натпис на немачком језику: „Добровољно ватрогасно друштво Нови Врбас. Наш дом је по нашем избору, место слободе, добровољне и људске помоћи, као што наш слоган каже: Богу на част, осталима за спас.“ Следили су потписи целокупног управног одбора, команде чете, куме заставе, чланова оркестра и целокупног активног састава.

Балови су представљали традиционалну манифестацију ватрогасних друштава. За годишњицу рада и деловања, сваке године одржаван је ватрогасни бал до Другог светског рата, а на позивници су истицани редослед игара које је изводио ватрогасни оркестар.  Ватрогасни балови били су начин да се ватрогасци представе грађанима у најсвечанијем издању, у униформама, са одликовањима и сабљама, али и да на тај начин подсете на себе, своју присутност и спремност да притекну у помоћ, као и да продајом улазница за балове, од богатих и угледни суграђана, обезбеде средства за свој рад.

Када је 1970их година изграђен Солитер одмах до ватрогасног дома, једна од занимљивости сваке године биле су ватрогасне вежбе на којим су ватрогасци симулирали спуштање са запаљене зграде тако што су се спуштали низ Солитер.