ШТУКИЈАДА – САВИНО СЕЛО

Такмичење спортских риболоваца у лову штуке на пловак уз дозвољена три штапа. Пеца се са обе стране канала ДТД у једном појасу.


Датум: Октобар
Место: Велики бачки канал у Савином Селу
Организатор: УСР Шаран