СПОМЕНИК ПРИРОДЕ ЧАРНОК

ИНФОРМАЦИЈЕ
Споменик природе Чарнок налази се на подручју Општине Врбас, у атару села Бачког Доброг Поља, 3 km од Врбаса. Заштита је успостављена 1986. године на површини од 3.2183 ha. Простор око археолошког локалитета Чарнок заштићен је због великог флористичког и вегетацијског значаја његовог биљног покривача, као један од малобројних очуваних остатака релативно мало измењене аутохтоне степске вегетације на подручју Војводине.

Од ретких биљних врста које опстају у сувим стаништима, на локалитету су присутни: памук трава, дивљи каранфил, српица и дивља шпаргла. Из групе ендема присутна је врста Садлеров различак, витки кантарион, памук трава и степски маслачак. Поред поменутих, на овом малом простору присутне су разне драгоцене лековите сировине официјалних врста које се примењују у званичној медицинској терапији попут: хајдучка трава, ивањско цвеће, врбена, кокотац, зечији трн, мајчина душица и дубачац.

На локалитету је евидентирано око 100 врста птица. Од тога броја 20 врста су гнездарице, од којих се 10 врста гнезди у непосредној близини Чарнока. Од гнездарица су значајне врсте: пољска и ћубаста шева, вивак, обична белка, бела плиска, жута плиска, обична траварка и др. Унутар бедема живи веома ретка врста гуштера - степски гуштер.