ПРОВАЛИЈЕ

ИНФОРМАЦИЈЕ

Провалије се налазе на јужном рубу Телечке лесне заравни и представља познато излетиште у општини Врбас. То је шумски комплекс издуженог, неправилног облика који се протеже у правцу северозапад-југоисток у укупној дужини око 2 km, просечне ширине око 300 m. Површина шуме и шумског земљишта у овој газдинској јединици износи 51,39 ha.

Шумовитост општине Врбас једна је од најмањих у Војводини и износи само 0,4% и резултат је вештачког пошумљавања. Простор настањен багремом - као најзаступљнијом врстом (преко 60%), америчким јасеном (36%) и смрчом (0,58%), природна је оаза погодна за излетничке активности, са стазама за шетњу и просторима за камповање. Провалије су станиште птица вуге (Oriolus oriolus), русог сврачка (Lanius collurio) и обичне грмуше (Sylvia communis).

КОНТАКТ ПОДАЦИ
Локација: Врбас