САЈАМ ТУРИЗМА НОВИ САД 2018 ЛОРИСТ

САЈАМ ТУРИЗМА НОВИ САД 2018 ЛОРИСТ

Туристичка организација општине Врбас је и ове године узела учешће на 51. Међународни сајам ту лова и риболова Лорист, који се ове године одржао од 3. до 7. октобра у Новом Саду. У оквиру овог Међународног сајма од 4. до 7. октобра одржан је Сајам туризма, сајам екологије и сајам спорта.

Окосница Међународног сајма туризма је Дунавски регион који карактерише широк спектар комплексног и разноликог историјског наслеђа, култура, религија, тржишта, заједница и држава, што је мотивисало опредељење да управо он буде географски, али и контекстуални оквир за развој групе сајмова ЛОРИСТ.  Концепцијски је редефинисан у Сајам рецептивног туризма у чијем центру је туриста за којег се креира понуда заснована на савременим мотивима, очекивањима и искуствима. Учесници на Сајму су сви који раде у туризму и за туризам, а на Сајму у Новом Саду приоритетно се афирмишу:

• Здравствени туризам / спа и велнес
• Туризам регија, градова и општина
• Гастро и етно туризам
• Рурални туризам
• Наутички туризам
• Планински туризам
• Тематске руте
• МИЦЕ туризам
• Туризам специјалних интересовања
Посебно место, као учесници, имају и сви који раде у функцији туризма:
• Туроператери, агенције
• Образовне институције
• Учесници у ХОРЕЦА ланцу
• Туристички медији и блогери
• Транспортне компаније

Туристичка организација општине Врбас представила се на 51. Међународном сајму туризма, у Новом Саду. И ове године ТООВ презентовала је туристичке, привредне, културне и спортске потенцијале наше општине. Акценат је стављени на промовисање посебних облика туризма, као што су спортски туризам, лов и риболов, конгресни, манифестациони и транзитни будући да се ради о облицима туризма који чине општину Врбас атрактивном за потенцијалне туристе. Циљ ТООВ на овогодишњем сајму туризма у Новом Саду био је да поред промовисања оствари значајне контакте са бројним туристичким агенцијама како би у своју понуду уврсте општину Врбас као туристичку дестинацију. Наступ на Новосадском сајму био је изузетно значајан за ТООВ, будући да су остварени бројни контакти и договорени разноврсни облици сарадње са туристичким организацијама градова и општина широм Србије, али и региона.