ПРОЈЕКАТ "УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ОПШТИНЕ ВРБАС"

ПРОЈЕКАТ "УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ОПШТИНЕ ВРБАС"

Срећни смо и поносни што је ТО Врбас захваљујући пројекту “Унапређење и развој туристичке понуде општине Врбас” добила 300.000,00 динара, у циљу унапређења промоције туристичке понуде нашег града путем израде нових промотивних брошура “Гастро водич” и “Културно наслеђе Врбаса”.