МУЗЕЈИ ЗА 10 - ПРОГРАМ ЗА 9-15. НОВЕМБАР 2020

МУЗЕЈИ ЗА 10 - ПРОГРАМ ЗА 9-15. НОВЕМБАР 2020

9.11.2020.

У 12 ЧАСОВА Промоција заставе Добровољног Ватрогасног Друштва Стари Врбас из 1913. године. Застава представља изузетан експонат и репрезент је културног наслеђаВрбаса. На њој се налази грб Старог Врбаса и грб Друштва. Грб Врбаса нас упућује на главне делатности и основу на којој је формирано насеље. То је представљено симболима: срп, класје жита, виногради и брод на реци.

10.11.2020.

У 12 ЧАСОВА Отварање изложбе ГЛАВНИМ ШОРОМ која се састоји од 28 прича о важним објектим у главној улици у Врбасу. То су угоститељски, занатски, привредни, медицински објекти и др.

12.11.2020.

У 12 ЧАСОВА Промоција првог броја часописа ФИБУЛА, годишњака Градског музеја Врбас, поводом обележавње пет година од оснивања.

У 13 ЧАСОВА Промоција пројекта Дигитализација документације са археолошких истраживања „Шуваков салаш – Клиса“ 1984-1991, 2014-2018, финансираног од стране Министарства културе 2019. године.

У 13 ЧАСОВА Отварање изложбе САГРАДИЋУ ШАЈКУ, која се састоји од петнаест прича које су обједињене мотивом Црне баре – Великог бачког канала на чијим је обалама, пре осам хиљада година, формирано прво насеље – претеча данашњег Врбаса.

У складу са сталном поставком прича о водотоку нас упознаје са културно-историјскимбогатством подручја али и опомиње на улогу човека у очувању наслеђа, а самим тим и животне средине.

Стална поставка Врбас човек и природа – склад суживота, бића отворена за посетиоце сваког дана од 8 до 16 х.