КОНКУРС ЗА САМОСТАЛНЕ И ГРУПНЕ ИЗЛОЖБЕ У ЛИКОВНОЈ ГАЛЕРИЈИ ЗА ИЗЛАГАЧКУ 2020. ГОДИНУ

КОНКУРС ЗА САМОСТАЛНЕ И ГРУПНЕ ИЗЛОЖБЕ У ЛИКОВНОЈ ГАЛЕРИЈИ ЗА ИЗЛАГАЧКУ 2020. ГОДИНУ

Културни центар Врбаса расписује КОНКУРС ЗА САМОСТАЛНЕ И ГРУПНЕ ИЗЛОЖБЕ У ЛИКОВНОЈ ГАЛЕРИЈИ ЗА ИЗЛАГАЧКУ 2020. ГОДИНУ.

Позивају се сви заинтересовани ликовни, примењени и мултимедијални академски уметници као и удружења уметника да дају своје предлоге за организацију самосталних или групних изложби.

Документација за конкурс треба да садржи:
– 10 фотографија радова који се предлажу за изложбу, са назначеном димензијом, техником и годином настанка- штампано и на цд-у ( 300дпи, у случају да изложба буде прихваћена те фотографије биће коришћене за штампани материјал);
– Професионалну биографију аутора;
– Сажету концепцију изложбе;
– Технички опис изложбе;
– Контакт адресу, и-мејл адресу и телефоне;
– Каталог са претходне изложбе (ако има).

Конкурс је отворен од 1. октобра до 1. децембра 2019.године. Непотпуни конкурсни материјал неће бити разматран. Конкурсни материјал се не враћа. Документацију слати поштом на адресу:
Културни центар Врбаса, Маршала Тита 87, 21460 Врбас, уз напомену „Конкурс за излагање у Ликовној галерији“, или путем мејла на адресу: врбаскагалерија@гмаил.цом

Културни центар Врбаса се обавезује да постави изложбу, организује отварање, медијску подршку и штампа пропратни материјал у складу са могућностима. Трошкове транспорта радова сноси аутор. Око појединости сваке изложбе појединчано, договараће се аутор и галериста.

О одабиру изложби одлучиће Уметнички савет Ликовне галерије Кулутрног центра Врбаса. Сви пријављени аутори ће бити обавештени о резултатима конкурса путем и-мејла до краја децембра 2019.године.

За додатне информације можете се обратити на бројеве телефона 021/3010 – 425 или 064/8577079 код галеристе др Силвие Јелачић.