КОНКУРС МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА ИЗ ОБЛАСТИ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ

КОНКУРС МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УМЕТНИЧКИХ ДЕЛА ИЗ ОБЛАСТИ ВИЗУЕЛНИХ УМЕТНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ

ЛИКОВНА ГАЛЕРИЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ВРБАСА расписује ПОЗИВ на основу Конкурса Министарства културе за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности за 2018.годину

Предмет конкурса је прикупљање предлога за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности насталих у протеклих пет година, као и финансирање настајања нових уметничких дела савремених уметника. Конкурс се расписује на основу Конкурса Министарства за културу и информисање Републике Србије за финансирање уметничких дела из области визуелних уметности за 2018.годину.

Критеријуми:

1. Право учешћа имају сви ликовни, примењени и мултимедијални академски уметници.

2. Разматрана ће бити само дела настала у протеклих пет година.

3. Дела у настајању, уметнички пројекти чија реализација се може завршити до краја 2018.године.

4. Дело савремене уметничке форме и израза.

Документација за конкурс треба да садржи:

1. Професионалну биографију уметника о чијем је делу реч.

2. Визуелна документација: фотографије уметничких дела који се предлажу за финансирање/ скице уметничких дела за чије се настајање конкурише; опционално – каталози, портфолио и други штампани материјали уметника, установе културе, и/ или визуелни материјали на ЦД-у.

3. Детаљан опис уметничког дела/пројекта (назив дела, димензије, техника, година настанка, концепција…).

4. Детаљно разрађен буџет (спецификација трошкова исказана искључиво у динарима)

Конкурсни материјал се може доставити на електронску адресу галеријаврбас@гмаил.цом , или поштом на:
Ликовна галерија Културног центра Врбаса
(за ликовни конкурс)
Маршала Тита 81
21 460 Врбас

Уколико се шаље поштом, сав материјал доставити и у електронском облику (на компакт диску, 300 дпи). Конкурсни материјал се не враћа, а непотпуни конкурсни материјал неће бити разматран. Послате фотографије, уколико дела буду финансирана, ће бити коришћене за штампани материјал и графичка решења.

Конкурс је отворен до 30.маја 2018.

О одабиру дела која се шаљу на Конкурс Министарства, одлучује Уметнички савет Ликовне галерије Културног центра Врбаса. Сви пријављени аутори ће бити обавештени о резултатима конкурса Ликовне галерије путем и-мејла до краја јуна 2018. године. О финансирању одабраних дела одлучује комисија Министарства културе и информисања.