Фото конкурс "Разгледнице Врбаса"

Фото конкурс "Разгледнице Врбаса"

Ове године Туристичка организација општине Врбас отворила је сувенирницу где се могу наћи разнолики сувенири на којима су приказани туристички мотиви општине Врбас.

Најстарија врста сувенира или успомена са путовања свакако су разгледнице, на којима се приказују разнородни мотиви једног краја. С тим у вези, Туристичка организација општине Врбас ове године организује фото конкурс Разгледнице Врбаса који ће трајати од

1.08. до 1.12.2022.године. Централна тема фото конкурса су мотиви општине Врбас, било да су у питању знаменити објекти, амбијенталне целине, паркови, природа, Велики бачки канал. На конкурсу могу учествовати сви заинтересовани, било да се професионално или аматерски баве фотографијом.

 

Детаљи конкурса и услови учешћа

 

Тема: Разгледнице Врбаса

Број фотографија: 6

Квалитет и величина фотографија: 300 dpi, дужа страна 3000 пиксела, да величина једне фотографије не прелази 2 МB, у JPG или PNG формату.

Фотографије могу бити монохроматске или у боји. Није дозвољено експериментисати, манипулисати или монтирати саджину кадра нити користити филтере.

Све пријављене фотографије морају бити аутенично дело потписаног аутора.

Надокнада за учешће на конкурсу се не плаћа.

 

Уз фотографије послати и уредно попуњену пријаву са следећим подацима: име и презиме аутора, адреса (улица и број), место становања, контакт телефон и списак послатих радова са називом. Пријаву за учешће можете преузети на нашем сајту www.turizamvrbas.com

Сваки фајл означити бројем фотографије под којом се води у пријави са иницијалима аутора и називом фотографије, све раздвојено тачком. Пример: аутор Петар Петровић, шеста по реду фотографија наведена у пријави под називом Црква у центру – фајл се

означава 6.ПП.Црква у центру.

Радове слати искључиво електронским путем на milica.milovic@turizamvrbas.com са назнаком за фото конкурс.

Рок за достављање радова је 1. децембар 2022. године.

Све пристигле фотографије ће оцењивати и одабрати стручни жири. Жири ће од изабраних фотографија донети одлуку која ће фотографија понети 1., 2. и 3. награду.

Награда за 1. место износи 10.000 динара, за 2. место 7.000 динара, и за 3. место износи 5.000 динара. Одлука жирија је коначна и не може се уложити приговор.

Награђене фотографије биће израђене у виду разгледница са наведеним именом аутора.

Напомена: Све фотографије пристигле путем конкурса остају у архиви Туристичке организације општине Врбас. Организатор конкурса има право, без надокнаде ауторима, да користи фотографије у сврхе промоције општине Врбас приликом јавних наступа, на

интернет сајтовима и у својим публикацијама, са навођењем имена и презимена аутора фотографије.

Foto konkurs Vrbas

Foto konkurs Vrbas

Prijava.pdf

Prijava.doc