TOOV NA 50. MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA U NOVOM SADU

TOOV NA 50. MEĐUNARODNOM SAJMU TURIZMA U NOVOM SADU

Turistička Organizacija Opštine Vrbas na 50. međunarodnom sajmu turizma 5 – 7. Oktobar u Novom Sadu.

Okosnica jubilarnog 50. međunarodnog sajma turizma biće Dunavski region koji karakteriše širok spektar kompleksnog i raznolikog istorijskog nasleđa, kultura, religija, tržišta, zajednica i država, što je motivisalo opredeljenje da upravo on bude geografski, ali i kontekstualni okvir za razvoj grupe sajmova LORIST. Od ove godine se koncepcijski redefiniše u Sajam receptivnog turizma u čijem centru je turista za kojeg se kreira ponuda zasnovana na savremenim motivima, očekivanjima i iskustvima.Učesnici na Sajmu su svi koji rade u turizmu i za turizam, a na Sajmu u Novom Sadu prioritetno se afirmišu:

• Zdravstveni turizam / spa i velnes
• Turizam regija, gradova i opština
• Gastro i etno turizam
• Ruralni turizam
• Nautički turizam
• Planinski turizam
• Tematske rute
• MICE turizam
• Turizam specijalnih interesovanja

Posebno mesto, kao učesnici, imaju i svi koji rade u funkciji turizma:

• Turoperateri, agencije
• Obrazovne institucije
• Učesnici u HORECA lancu
• Turistički mediji i blogeri
• Transportne kompanije
Turistička organizacija opštine Vrbas predstaviće se na 50. Međunarodnom sajmu turizma, u Novom Sadu.I ove godine TOOV prezentovaće turističke, privredne, kulturne i sportske potencijale naše opštine. Akcenat će biti na promovisanje posebnih oblika turizma, kao što su lov i ribolov, kongresni, manifestacioni i sportski turizam, budući da se radi o oblicima turizma koji čine opštinu Vrbas atraktivnom za potencijalne turiste.Cilj TOOV na ovogodišnjem sajmu turizma u Novom Sadu jeste da pored promovisanja ostvari značajne kontakte sa brojnim turističkim agencijama kako bi u svoju ponudu uvrste opštinu Vrbas kao turističku destinaciju.