Park prirode Jegrička

Informacije

Description

Vodotok Jegrička se nalazi južno od Bačke lesne terase,izmedju  Velikog  bačkog kanala,na severu i reke Dunav, na jugu i proteže se u dužini od 65km,sa pravcem zapad-istok,ulivajući se u Tisu. Vodotok je autohtona reka Bačke,koja je izgubila svoj prvobitan izgled.

Park prirode ‘’Jegrička’’ proglašen je 2005.godine sa ustanovljenim režimom zaštite II stepena (21,43%) i III stepena (78,57%). Jegrička kroz opštinu Vrbas protiče kroz dva naseljena mesta Zmajevo i Ravno Selo. Obala jegričke bogata je močvarnom vegetacijom, gustim tršćacima i uskolisnim rogozom. Bogastvo flore čini 76 vodenih i močvarnih biljaka. Posebnu lepotu daju plivajuće zajednice belog lokvanja i vodenog oraška. Na Jegrički je do sada registrovani 198 vrsta ptica od kojih se izdvajaju: čigre, čaplje, bukavac,sivi barski petlic i dr. Od velikog je značaja i prisustvo vidri. U Jegrički je prisutno 20 vrsta ribe među kojima su: štuka, som, smuđ,šaran, linjak, mnogo bele ribe… Jegrička predstavlja izuzetno atraktivno mesto za organizovanje programa edukacije, rekreacije i razvoj eko-turizma.

Kontakt podaci

Contact
  • Address
    Park prirode Jegrička
  • Category
    Priroda
  • Location
    Vrbas

Location

Park prirode Jegrička
Get directions

Contact

Park prirode Jegrička
There is no information about the author (or removed author).

Events

Park prirode Jegrička
No Events Found

Ratings

Park prirode Jegrička

0

0 Total
0.0%