Konkurs Ministarstva kulture za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2018.godinu

апр 17 2018

Konkurs Ministarstva kulture za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2018.godinu

LIKOVNA GALERIJA KULTURNOG CENTRA VRBASA raspisuje POZIV na osnovu Konkursa Ministarstva kulture za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2018.godinu

Predmet konkursa je prikupljanje predloga za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti nastalih u proteklih pet godina, kao i finansiranje nastajanja novih umetničkih dela savremenih umetnika. Konkurs se raspisuje na osnovu Konkursa Ministarstva za kulturu i informisanje Republike Srbije za finansiranje umetničkih dela iz oblasti vizuelnih umetnosti za 2018.godinu.

Kriterijumi:

1. Pravo učešća imaju svi likovni, primenjeni i multimedijalni akademski umetnici.

2. Razmatrana će biti samo dela nastala u proteklih pet godina.

3. Dela u nastajanju, umetnički projekti čija realizacija se može završiti do kraja 2018.godine.

4. Delo savremene umetničke forme i izraza.

Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:

1. Profesionalnu biografiju umetnika o čijem je delu reč.

2. Vizuelna dokumentacija: fotografije umetničkih dela koji se predlažu za finansiranje/ skice umetničkih dela za čije se nastajanje konkuriše; opcionalno – katalozi, portfolio i drugi štampani materijali umetnika, ustanove kulture, i/ ili vizuelni materijali na CD-u.

3. Detaljan opis umetničkog dela/projekta (naziv dela, dimenzije, tehnika, godina nastanka, koncepcija…).

4. Detaljno razrađen budžet (specifikacija troškova iskazana isključivo u dinarima)

Konkursni materijal se može dostaviti na elektronsku adresu galerijavrbas@gmail.com , ili poštom na:
Likovna galerija Kulturnog centra Vrbasa
(za likovni konkurs)
Maršala Tita 81
21 460 Vrbas

Ukoliko se šalje poštom, sav materijal dostaviti i u elektronskom obliku (na kompakt disku, 300 dpi). Konkursni materijal se ne vraća, a nepotpuni konkursni materijal neće biti razmatran. Poslate fotografije, ukoliko dela budu finansirana, će biti korišćene za štampani materijal i grafička rešenja.

Konkurs je otvoren do 30.maja 2018.

O odabiru dela koja se šalju na Konkurs Ministarstva, odlučuje Umetnički savet Likovne galerije Kulturnog centra Vrbasa. Svi prijavljeni autori će biti obavešteni o rezultatima konkursa Likovne galerije putem i-mejla do kraja juna 2018. godine. O finansiranju odabranih dela odlučuje komisija Ministarstva kulture i informisanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published.