Park prirode Jegrička

Informacije

Description

Vodotok Jegrička se nalazi južno od Bačke lesne terase,izmedju  Velikog  bačkog kanala,na severu i reke Dunav, na jugu i proteže se u dužini od 65km,sa pravcem zapad-istok,ulivajući se u Tisu. Vodotok je autohtona reka Bačke,koja je izgubila svoj prvobitan izgled.

Park prirode ‘’Jegrička’’ proglašen je 2005.godine sa ustanovljenim režimom zaštite II stepena (21,43%) i III stepena (78,57%). Jegrička kroz opštinu Vrbas protiče kroz dva naseljena mesta Zmajevo i Ravno Selo. Obala jegričke bogata je močvarnom vegetacijom, gustim tršćacima i uskolisnim rogozom. Bogastvo flore čini 76 vodenih i močvarnih biljaka. Posebnu lepotu daju plivajuće zajednice belog lokvanja i vodenog oraška. Na Jegrički je do sada registrovani 198 vrsta ptica od kojih se izdvajaju: čigre, čaplje, bukavac,sivi barski petlic i dr. Od velikog je značaja i prisustvo vidri. U Jegrički je prisutno 20 vrsta ribe među kojima su: štuka, som, smuđ,šaran, linjak, mnogo bele ribe… Jegrička predstavlja izuzetno atraktivno mesto za organizovanje programa edukacije, rekreacije i razvoj eko-turizma.

Kontakt podaci

Contact
  • Address
    Park prirode Jegrička
  • Category
    Priroda
  • Location
    Vrbas

Location

Park prirode Jegrička
Get directions

Contact

Park prirode Jegrička

Events

Park prirode Jegrička
No Dešavanja Found